Những nguyên lý cốt lõi cần nắm rõ khi áp dụng OKRs

Những nguyên lý cốt lõi cần nắm rõ khi áp dụng OKRs

Bối cảnh của mỗi doanh nghiệp/tổ chức hầu hết đều khác nhau tương đối nhiều. Từ hiểu biết của lãnh đạo, cho đến mô hình kinh doanh, rồi quy mô, lĩnh vực, … tỉ thứ khác nhau. Bởi vì như vậy, dù là OKRs hay là cái gì gì đi nữa thì khi áp dụng vào doanh nghiệp cũng cần xem xét đến sự “tương hợp”

OKRs là gì?

OKRs là gì?

Lý thuyết OKRs rất đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên có hàng tá cách “ứng dụng” khác nhau. Thậm chí quan điểm trong mỗi cuốn sách cũng vô cùng đa dạng. Việc này đòi hỏi những nhà lãnh đạo, quản lý phải thực sự hiểu chính tổ chức của mình để đưa ra những lựa chọn phù hợp.