05 lỗi tư duy khiến bạn ra quyết định kém hiệu quả

05 lỗi tư duy khiến bạn ra quyết định kém hiệu quả

Con người thường thích cho rằng mình là kiểu người khách quan, lý trí. Trong suốt một thời gian dài, các nhà nghiên cứu và các nhà kinh tế học từng tin rằng con người luôn đưa ra những quyết định logic và có cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vào những thập kỷ gần…