05 lỗi tư duy khiến bạn ra quyết định kém hiệu quả

05 lỗi tư duy khiến bạn ra quyết định kém hiệu quả

Con người thường thích cho rằng mình là kiểu người khách quan, lý trí. Trong suốt một thời gian dài, các nhà nghiên cứu và các nhà kinh tế học từng tin rằng con người luôn đưa ra những quyết định logic và có cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vào những thập kỷ gần…

04 giai đoạn trong hành trình trở nên thuần thục một việc gì đó

04 giai đoạn trong hành trình trở nên thuần thục một việc gì đó

Trong cuộc đời mỗi người, ngoài những năng lực tự nhiên sẵn có thì mỗi người trong quá trình sống đều học hỏi một cách vô thức hoặc ý thức thêm hàng trăm kỹ năng, năng lực mới. Tất cả các kỹ năng, năng lực đó đều trải qua cả 4 giai đoạn này. Nhìn…