Nhân sự “T-shaped” sẽ trở thành xu hướng tất yếu

Nhân sự “T-shaped” sẽ trở thành xu hướng tất yếu

Trong bản khảo sát năm 2020 của McKinsey (McKinsey Global Survey), 87% lãnh đạo thừa nhận lỗ hổng về kỹ năng trong lực lượng lao động của họ – nhưng chỉ có một nửa trong số họ có một kế hoạch rõ ràng để đối mặt với thách thức này. Sự khủng hoảng do đại…