Những yếu tố nhà quản lý cần cân nhắc trước khi định “cải cách” tổ chức

Những yếu tố nhà quản lý cần cân nhắc trước khi định “cải cách” tổ chức

Trong hành trình đảm nhiệm vai trò quản lý của mình, tôi luôn tự tin về khả năng “liên tục đổi mới” của mình. Tôi hiếm khi thoả mãn quá lâu với một cách làm nào đó và luôn tìm kiếm những cách làm hiệu quả hơn. Thế nhưng trên thực tế cũng không ít…