Điều gì tạo nên một nhà quản lý tuyệt vời? (Kết quả nghiên cứu từ Google’s Project Oxygen)

Điều gì tạo nên một nhà quản lý tuyệt vời? (Kết quả nghiên cứu từ Google’s Project Oxygen)

Google không phải lúc nào cũng đánh giá cao vai trò Quản lý. Vào năm 2002, Google đã thử nghiệm việc loại bỏ vai trò Quản lý ra khỏi cơ cấu tổ chức, tuy nhiên thử nghiệm đã không như mong đợi. Tiếp đó, đến năm 2008 một nhóm các nhà nghiên cứu được thành…