Tại sao chúng ta có EQ cao ở một vài khía cạnh nhưng nhiều lúc lại  thể hiện kỹ năng xã hội thảm hại ở những khía cạnh khác?

Tại sao chúng ta có EQ cao ở một vài khía cạnh nhưng nhiều lúc lại thể hiện kỹ năng xã hội thảm hại ở những khía cạnh khác?

Đây là một vài trường hợp điển hình của hiện tượng này: Ai cũng biết Mai là một người cực kỳ tích cực – cho đến khi cô bắt đầu kể về bản thân mình, cô luôn thấy thất vọng vì chính bản thân mình. Thảo thường xuyên nhận được giải thưởng lãnh đạo ở công ty, nhưng khi…