Học từ sách: Làm Điều Quan Trọng (John Doerr & Larry Page)

Học từ sách: Làm Điều Quan Trọng (John Doerr & Larry Page)

Về tác giả John Doerr là một nhà đầu tư người Mỹ, ông giữ vai trò đồng chủ tịch của RAIN Group. John Doerr cũng được biết đến như một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý điều hành cấp cao, phát triển kinh doanh và tiếp thị, cũng như phát triển sản phẩm và…