05 lỗi tư duy khiến bạn ra quyết định kém hiệu quả

05 lỗi tư duy khiến bạn ra quyết định kém hiệu quả

Con người thường thích cho rằng mình là kiểu người khách quan, lý trí. Trong suốt một thời gian dài, các nhà nghiên cứu và các nhà kinh tế học từng tin rằng con người luôn đưa ra những quyết định logic và có cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vào những thập kỷ gần…

Tại sao chúng ta có EQ cao ở một vài khía cạnh nhưng nhiều lúc lại  thể hiện kỹ năng xã hội thảm hại ở những khía cạnh khác?

Tại sao chúng ta có EQ cao ở một vài khía cạnh nhưng nhiều lúc lại thể hiện kỹ năng xã hội thảm hại ở những khía cạnh khác?

Đây là một vài trường hợp điển hình của hiện tượng này: Ai cũng biết Mai là một người cực kỳ tích cực – cho đến khi cô bắt đầu kể về bản thân mình, cô luôn thấy thất vọng vì chính bản thân mình. Thảo thường xuyên nhận được giải thưởng lãnh đạo ở công ty, nhưng khi…